เข้าสู่ระบบด้วย
Pheerakarn
Photo ID 1042
quote 14.11.12 13:15

ธรรมทาน

เขาว่าเราจริง ไม่ต้องโกรธเขา เพราะเรื่องมันจริง เขาว่าเราไม่จริง ไม่ต้องโกรธเขา เพราะเรื่องมันไม่จริง


คำสำหรับค้นหา คำคม